Tworzymy szkołę, w której można zdobywać wiedzę,
a jednocześnie budować swoją osobowość, dobre relacje
z ludźmi, wiarę w siebie i świat wartości. Tutaj dzieci mogą rozwijać się na miarę swoich możliwości w klimacie przyjaźni, akceptacji i bezpieczeństwa.

Szkoła PSSN