Dyrektor szkoły- Joanna Rogowska

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych- Marzena Kotecka-Adamarczuk
Wicedyrektor ds. organizacyjnych- Katarzyna Bluma
Sekretariat szkoły i kadry- Aleksandra Nowek
Kierownik ds. administracyjnych - Katarzyna Antoniuk
Organ prowadzący szkołę:
Towarzystwo Szkolne "Leśna Góra"
Prezes Towarzystwa- Igor Zdanowski


Nr rachunku głównego: 52 10201811 0000 0102 0104 9030

Nr rachunku pomocniczego: 
51 1020 4900 0000 8802 3554 9391


Wysokość czesnego:

klasy 0-VII 1870 zł miesięcznie przez 12 miesięcy
klasy 0 - VIII - 2323 zł przez 10 miesięcy,

drugie i kolejne dziecko 1496 zł miesięcznie przez 12 miesięcy
drugie i kolejne dziecko 1858 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.

Od roku szkolnego 2022/23 wpisowe do
szkoły wynosi 2000 zł.


NIP szkoły: 957-005-45-23

Rok założenia szkoły 1992

 

Szkoła PSSN