Podstawowa Szkoła Społeczna
„Niedźwiednik”
organ prowadzący szkołę:
Towarzystwo Szkolne "Leśna Góra"


Numer KRS Towarzystwa Szkolnego "Leśna Góra":
0000008406

  ul. Pilotów 2
  80-460 Gdańsk

  tel./fax (58) 342 53 73
  e-mail: sekretariat@szkolaniedzwiednik.pl

Uprzejmie informujemy,
że nie przyjmujemy już zapisów
do zerówek na rok szkolny 2024/2025.


 
Szkoła PSSN