Wrzesień
03 Rozpoczęcie roku szkolnego
    2018/2019


05-06 Biwak integracyjny

12 Rada Pedagogiczna

19 Zebrania z Rodzicami

Październik
04 Pasowanie na Ucznia

31 Zaduszki szkolne
Listopad
01 Wszystkich Świętych

02 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07 Rada Pedagogiczna

09 Obchody 100-lecia Niepodległości

11 Narodowe Święto Niepodległości
    - Parada


14 Zebrania z rodzicami

29 Andrzejki

Grudzień
06 Mikołajki

12 Rada Pedagogiczna

18 Wieczór Kolęd

21 Termin wystawienia
    ocen proponowanych


22-31 Zimowa przerwa świąteczna
 
Styczeń
01 Nowy Rok

2-11 Rozmowy indywidualne
     z rodzicami

30 Rada Pedagogiczna
         klasyfikacyjna  


Luty
06 Zebranie z Rodzicami

09-15 Biała Szkoła

11-24 Ferie zimowe

28 Bal karnawałowy dla klas 0-III,
   Dyskoteka dla klas IV-VI


Marzec
06 Rada Pedagogiczna

27-28 Przedstawienia angielskie
        klas młodszych

Kwiecień
3 Rada Pedagogiczna

10 Zebrania z rodzicami

15-17 Egzamin 8-klasisty

18-23 Wiosenna przerwa
               świątecznaMaj
01 Święto Pracy

02 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03 Święto Konstytucji 3 Maja

Rada Pedagogiczna

10 Wystawienie proponowanych ocen
    końcoworocznych


13-24 Rozmowy indywidualne 
        z rodzicami

17 Nocne czytanie
 
21 Idol

25 Ostateczny termin poinformowania
    rodziców o proponowanych ocenach
    końcoworocznych (kl. IV-VII)


25 Pierwsza Komunia Święta     

31 Szkolne obchody Dnia Dziecka                            
Czerwiec
12 Rada Pedagogiczna
    (klasyfikacyjna)


20 Boże Ciało

21 Zakończenie roku szkolnego
    w szkole

 
Szkoła PSSN