Wrzesień
01 Rozpoczęcie roku szkolnego
    2021/2022


2-3 Biwak integracyjny

15 Rada Pedagogiczna

22 Zebrania z Rodzicami

28 Pasowanie na Ucznia

Październik
14 Dzień Edukacji Narodowej

29 Zaduszki szkolne
Listopad
01 Wszystkich Świętych

02 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11 Narodowe Święto Niepodległości

12 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 
17 Rada Pedagogiczna
 
24 Zebrania z Rodzicami


Grudzień
06 Mikołajki

10 Dzień Praw Człowieka

17 Termin wystawienia proponowanych
    ocen śródrocznych
 

20-22 Rozmowy indywidualne
     z rodzicami

23-31 Zimowa przerwa świąteczna
 
Styczeń
01 Nowy Rok

06 Święto Trzech Króli

07 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3-25 Rozmowy indywidualne
     z rodzicami

26 Rada klasyfikacyjna


  


Luty
02 Zebrania z Rodzicami

14-27 Ferie zimoweMarzec
Dzień Kobiet

10 Dzień Mężczyzn

30 Rada Pedagogiczna
Kwiecień
6 Zebrania z Rodzicami

14-19 Wiosenna przerwa świąteczna


Maj
01 Święto Pracy

02 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03 Święto Konstytucji 3 Maja

11 Wystawienie proponowanych ocen
    końcoworocznych


11 Rada Pedagogiczna

12-27 Rozmowy indywidualne 
        z rodzicami

24-26 Egzamin ósmoklasisty

27 Ostateczny termin poinformowania
    rodziców o proponowanych ocenach
    końcoworocznych (kl. IV-VII)
                           
Czerwiec
01 Szkolne obchody Dnia Dziecka 

14 Rada Pedagogiczna
    (klasyfikacyjna)


16 Boże Ciało

17 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24 Zakończenie roku szkolnego
    w szkole

 
Szkoła PSSN