24.09 CZWARTEK:
Drodzy Rodzice,

ze względu na duże zainteresowanie zajęciami Zaczarowanego ołówka, dodaliśmy do planu zajęć pozalekcyjnych jeszcze jedną godzinę tych zajęć, rozpocznie się ona o godz. 15.00 we wtorek.
Jeżeli szachy będą cieszyły się równie dużym zainteresowaniem, utworzymy dodatkową grupę.

Serdecznie zapraszamy!

>>plan zajęć dodatkowych
24.09 CZWARTEK:

Zajęcia z logopedii z Panią Moniką Jessą  są odwołane do dnia 25.09.2015 r.
22.09 WTOREK:
    Od października rozpoczynamy zbiórkę makulatury. Przypominamy, że odbywa się ona pod hasłem "zbierając makulaturę ratujesz konie". Uzyskane ze sprzedaży tego surowca pieniądze są przekazywane na konto "klubu Gaja", który koordynuje akcję i informuje nas o uratowanych zwierzętach. Zachęcamy do działania. Poproście dziadków, znajomych, sąsiadów może pomogą wam w zbiórce. Makulaturę przynoście do szkoły w każdy ostatni piątek miesiąca. 
21.09 PONIEDZIAŁEK:
Drodzy Rodzice,

kolejny raz uległ zmianie plan zajęć dodatkowych. Wszystko zrobione zostało pod kątem możliwości i sił fizycznych dzieci (rozbicie zajęć z piłki nożnej dla klas 0-1 na 2x45 minut i skrócenie zabaw i gier sportowych do 45 minut) oraz połączenie klas II-VI na zajęciach piłki nożnej. Gimnastyka korekcyjna dla klas 0 i I została przeniesiona na poniedziałek. Dodatkowo w piątek pojawiły się nowe zajęcia dla klasy I. Są to zajęcia rękodzieła prowadzone przez panią Anię Formelę.

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym planem
18.09 PIĄTEK:
   
    Dnia 18 września 2015 roku obchodziliśmy w naszej szkole Sprzątanie Świata. Głównym celem akcji było uświadomienie uczniom ważności dbania o czystość naszej planety.
    W akcji tej wzięli udział uczniowie klas O-VI wspólnie z nauczycielami. Młodsze klasy sprzątały teren wokół szkoły, natomiast klasy starsze porządkowały teren przyszkolny. Po zakończeniu uczniowie brali udział w różnych grach i zabawach ekologicznych. Zmagali się m.in. z quizem ekologicznym, slalomem z przeszkodami, grą w kręgle. Musieli zaprojektować logo akcji Sprzątanie Świata czy wykonać przedmiot z odpadów. Za poszczególne konkurencje dzieciaki zdobywały punkty. Najlepsi okazali się uczniowie klas: III i VI. Gratulujemy! :)

Zdjęcia z akcji znajdują się w galerii


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199
Szkoła PSSN