Podstawowa Szkoła Społeczna
„Niedźwiednik”


  ul. Pilotów 2
  80-460 Gdańsk

  tel./fax (58) 342 53 73
  e-mail: sekretariat@szkolaniedzwiednik.pl

 
Szkoła PSSN