Dyrektor szkoły- Joanna Rogowska

Wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych- Marcin Wójcik
Wicedyrektor ds. organizacyjnych- Katarzyna Bluma
Sekretariat szkoły- Aleksandra Nowek
Organ prowadzący szkołę:
Towarzystwo Szkolne "Leśna Góra"
Prezes Towarzystwa- Igor Zdanowski


Nr rachunku: 52 10201811 0000 0102 0104 9030

Wysokość czesnego:
klasy I-VIII 945 zł miesięcznie,
drugie dziecko 756 zł miesięcznie
klasa "0" 850,50 zł miesięcznie,
drugie dziecko 680,40 zł miesięcznie

NIP szkoły: 957-005-45-23

Rok założenia szkoły 1992

 

Szkoła PSSN